Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 26.08.2013 Tarihinde 11.Başvuru Çağrı İlanına Çıkmış Bulunmaktadır.
26.08.2013

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adınaAvrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 26 Ağustos 2013 tarihinde On birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
 
 
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
 
 
 
 
 
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve EKSEN bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.
 
Öncelik Ekseni
 
Tedbir Adı
Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri
 
Destek Oranları
Toplam Destek Bütçesi
(AB+TC Katkısı) (Avro)
Öncelik Ekseni 1
Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
%50-%65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
401.874.818,78
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1
(Süt işleme tesisleri)
%50
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan üretici örgütleri)
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1
(Kırmızı et işleme ve pazarlama
Bütçe Kalemi-2
(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Öncelik Ekseni 3
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
%50
 
 
 
110.838.519,34
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
TOPLAM
 
512.713.338,12
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.
 
Kodu
Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri
Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
101-1
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
 
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
101-2
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302-1
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3
Kırsal Turizm
302-4
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi
 
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 30.09.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 31.10.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YATIRIM SÜRELERİ
On birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 8 (sekiz) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır.
TRAKTÖR DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ
Yatırımları kapsamında traktör alımları için hibe desteği talebinde bulunacak başvuru sahiplerimizin bütün tekliflerini traktör bayileri veya yetkili satıcılardan almaları gerekmektedir. Traktör alımları ile ilgili olarak tekliflerin toplanması ve ödeme talep işlemlerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin Kurumumuz internet adresinde (www.tkdk.gov.tr) yayınlanan duyurular ve uyarılar dikkate alınmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr)  temin edilmelidir.
Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.2) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
 
AFYONKARAHİSAR
Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası)
Tel: 0272 214 10 88  Faks: 0272 214 15 37
AĞRI
Abide Mah. Erzurum Cad. 612 Sokak No:1 Merkez
Tel: 0472 215 33 55  Faks: 0472 215 33 59
AKSARAY
Meydan Mah. Küçük Bölçek Cad. No:141 Merkez
Tel: 0382 222 00 80-81  Faks: 0382 222 00 82
AMASYA
Hacı İlyas Mah. Yeniyol Cad. Sağıroğlu İş Merkezi No:128 Kat:5
Tel: 0358 212 59 44  Faks: 0358 212 08 32
ANKARA
Hilal Mah. Rabindranath Tagore Cad.(4. Cadde) No:66 Yıldız
Tel: 0312 438 35 00 Faks: 0312 438 48 80
ARDAHAN
Karagöl Mah. Kongre Cad. No:76 Merkez
Tel: 0478 211 35 02  Faks: 0478 211 35 03
AYDIN
Ata Mah. Astim OSB No:98 Merkez
Tel: 0256 231 09 04-81  Faks: 0256 231 09 02
BALIKESİR
Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okan Cad. No:53
Tel: 0266 245 58 61  Faks: 0266 245 39 72
BURDUR
Konak Mah. Güzelleştirme Cad. No:14 Merkez
Tel: 0248 232 69 99  Faks: 0248 232 64 24
BURSA
Beşevler Mah. Yıldırım Cad. No:330 Nilüfer
Tel: 0224 243 85 35  Faks: 0224 242 41 97
ÇANAKKALE
Barbaros Mah. Şehit Gürol Cad. No: 93/C Merkez
Tel: 0286 215 00 36-38  Faks: 0286 215 00 37
ÇANKIRI
Cumhuriyet Mah. Tevfik Fikret Cad. No:3/1 Merkez
Tel: 0376 212 18 03-04  Faks: 0376 212 18 02
ÇORUM
Ulukavak Mah. Selçuk 1.Cad. PTT Başmüdürlüğü Binası No:10
Tel: 0364 223 00 27  Faks: 0364 223 00 28
DENİZLİ
15 Mayıs Mah. Gazi Kemal Bul.No:155 Merkez (Yapı Kredi Bankası üstü/Çınar Meydanı)
Tel: 0258 261 79 79  Faks: 0258 261 79 80
DİYARBAKIR
Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:2 No:7 Kayapınar
Tel: 0412 252 12 89  Faks: 0412 252 12 90
ELAZIĞ
Sürsürü Mah. Malatya Cad. No:177 Merkez
Tel: 0424 248 07 69-70  Faks: 0424 248 07 63
ERZİNCAN
Gülabibey Mah.13 Şubat Cad. No:23 Merkez
Tel: 0446 223 44 23  Faks: 0446 223 18 10
ERZURUM
Vani Efendi Mah. Haşıl Efendi Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye
Tel: 0442 235 15 83-84  Faks: 0442 235 15 85
GİRESUN
Sultan Selim Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. No:16 Merkez
Tel: 0454 254 00 70  Faks: 0454 254 00 73
HATAY
Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır İşhanı A Blok No:1-2-3 Antakya
Tel: 0326 225 12 23  Faks: 0326 225 12 32
ISPARTA
Eğirdir Yolu Üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi
Tel: 0246 224 38 00  Faks: 0246 224 38 01
KAHRAMANMARAŞ
Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. No: 4/A 46060
Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70
KARAMAN
Yunuskent Mah. Alparslan Türkeş Bul. No:2 Merkez
Tel: 0338 217 20 00  Faks: 0338 217 40 00
KARS
Ortakapı Mah. Faikbey Cad. No:14
Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23  Faks: 0474 212 21 97
KASTAMONU
Saraçlar Mah. Gökteşehir Sitesi No:20 Merkez
Tel: 0366 214 01 09  Faks: 0366 214 01 86
KONYA
Feritpaşa Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:16 No:23-24 Selçuklu
Tel: 0332 233 92 93   Faks: 0332 233 93 94
KÜTAHYA
Vefa Mah. Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Cad. No:20 Merkez
Tel: 0274 225 02 00  Faks: 0274 225 01 93
MALATYA
Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57 Merkez
Tel: 0422 323 38 01-02   Faks: 0422 323 38 18
MANİSA
Aynıali Mah. Mimar Sinan Cad. No:51 Merkez
Tel: 0236 250 45 45  Faks: 0236 250 45 46
MARDİN
Yenişehir Mah. Vali Ozan Bul. No:95 Merkez
Tel: 0482 212 47 12  Faks: 0482 212 47 13
MERSİN
Bahçelievler Mah. H.Okan Merzeci Bul. No:507/A Yenişehir
Tel: 0324 326 27 27 Faks: 0324 326 14 90
MUŞ
Kültür Mah. Hürriyet Cad. Merkez Camii Arkası 182. Sok. No:7 Merkez
Tel: 0436 212 10 70-71  Faks: 0436 212 10 72
NEVŞEHİR
Kapucubaşı Mah. Atatürk Bul. No:105/1 Merkez
Tel:0384 212 50 00  Faks: 0384 212 10 03
ORDU
Akyazı Mah. 793 Sok. No:18 Merkez
Tel: 0452 212 13 48   Faks: 0452 212 38 63
SAMSUN
Güzelyalı Mah. 3004 Sok. No:7 Atakum
Tel: 0362 439 30 76-77   Faks:0362 439 30 81
SİVAS
Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok.  No: 21
Tel: 0346 222 04 27  Faks: 0346 222 04 51
ŞANLIURFA
Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9
Tel: 0414 314 15 39   Faks: 0 414 314 15 38
TOKAT
Yeşilirmak Mah. Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler İş Merkezi
Tel: 0356 213 06 32   Faks: 0 356 213 06 31
TRABZON
Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Sok. No:29
Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96
UŞAK
Durak Mah. Gülseven Sok. No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri
Tel: 0276 224 55 53  Faks: 0276 224 55 51
VAN
Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Tursak Apt. No:66
Tel: 0432 210 23 33   Faks: 0432 214 17 77
YOZGAT
Aşağı Nohutlu Mah. Mevlana Cad. No:11
Tel: 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.
 ​tarımsal-kredi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bir yanıt yazın