İngiliz Setter

Mükemmel koku duyusu sayesinde av köpekleri arasındaki yerini almıştır.
İngiliz setter cana yakınlığı ve oynama isteğinin tükenmezliğiyle aileler içinde beslenir olmuştur özellikle çocuklarla vakit geçirmekten hoşlandığı için aileler içinde tercih nedenidir.
İsmini avı bulduğundan neredeyse oturma eğiliminde olduğundan almıştır.
Eğitim aşamasında özellikle tuvalet alışkanlığını kazandırmada sabırlı olunmalı cezalandırmamalı ama erken yaşta eğitimi için uğraşılmalıdır karakteri oturduğunda fazla tutucu olabilir ve sonradan kazandırması zordur.
Diğer av köpeklerinin çoğunluğunda olduğu gibi sezgileri kuvvetlidir bu yüzden bekçi köpeği olarak kullanılabilirler ancak korumada zayıf kalırlar.
İngiliz Setterler kendi başlarına eğlenmekten gezmekten de hoşlanırlar bu yüzden sık sık kaçma eğiliminde olabilirler.
Eğitimleri sırasında havlama eğitimleri de verilmelidir çünkü çok fazla havlarlar bu zamanla rahatsız edici bir duruma gelebilir.
Orta derecede tüy dökerler ,bu dönemlerde  beslenmesine dikkat edilmeli  ,avlardan sonra parmak araları temizlenmeli ve parmak arası tüyler kısa tutulmalı.
İngiliz Setterler isminden de anlaşıldığı gibi avı bulduğunda oturur vaziyete geçerler bu avdaki yeteneklerden biridir ancak en güçlü yeteneği mükemmelleşmiş koku alma duyusudur saatler önce geçmiş bir avın kokusunu alır hızlı çeviktirler ayrıca küçük bir eğitimle sahibiyle uyum içerisinde çalışırlar.
İngiliz Setterler aşırı hareketli canlılardır apartman hayatı için uygun değillerdir ,hareket ihtiyaçları karşılanmadığında inatçı ya da huysuzdurlar.

ing

İngiliz Pointer

Avcıların sevdiği türden bir köpektir ,ancak sadece avcılar için değil aile hayatı içinde beslenebilecek en iyi türlerdendir,özellikle çocuklarla çok çabuk yakınlaşır ancak eve gelen misafirlere karşı şüphelidir.İyi bir ev köpeğidir ancak bekçi köpeği konusunda o kadar başarılı değildir.
Avda yerinde duramaz çok hareketlidir bu yüzden evde bakılmak istendiğinde sık dışarı çıkarılmalı ve hareket ihtiyacı giderilmelidir.
Av için yaratılmıştır ,daha henüz sekiz haftalık yavrular bile işaret etme davranışı gösterebilirler.
Tüy bakımı kolaydır kısa tüyleri sayesinde fazla rahatsızlık vermezler avdan geldikten sonra yıkanmalı özellikle parmak araları iyi temizlenmelidir.
Koku alma yeteneği büyük ün salmıştır. Süratle geniş bir alanı tarayabilir. Pointer özellikle kuş avında iyidir; ancak diğer avlara da adapte olabilir. Sıcak havalara daha uygundur. Sert kışlara uygun değildir. Suda pek rahat etmez. Efsanevi avın yerini gösterme becerisine rağmen vurulan avı geri getirmesi pek beklenmez.
WG2XB

Köpeklerin Genel Bakımları

Her canlı varlık gibi köpekler de, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmek için, belirli ortam ve koşullara gereksinme duyar. Barındıkları yerin sağlıklı yaşamalarına elverişli olup olmadığından tutun, gereksindikleri besin türü ve oranının karşılanıp karşılanmaması, temizlik ve bakımlarının yapılıp yapılmaması, hareket etme ve dolaşma olanağı bulup bulmamalarına değin pek çok etken, sağlıkları üzerinde etkiler yaratır. Her ne kadar dış koşullardan etkilenmeyen kişiler için “it gibidir, ona bir şey olmaz!” derlerse de, köpekler, özenli bakım isteyen nazik varlıklardır. Barındırılmaları, beslenmeleri, bakım ve temizlikleriyle diğer gereksinimlerinin karşılanmasında titiz davranılmalıdır. Küçük ihmaller, önemsiz gibi görünen savsaklamalar, bilgisizlikten doğan yanlış uygulamalar, köpek sahibinin büyük çaba ve emekle bile gideremeyeceği sakıncaların kaynağı olabilir.  Bu nedenle, köpek bakımında ve onların sağlıkla yaşamalarında büyük önem taşıyan temel konulardan “barınma ve beslenme” üzerinde ayrıntılarıyla durmaya çalıştık. Şimdi de, büyük önem taşıyan diğer bir konuya, köpeğin bakımına değineceğiz.

KÖPEĞİN VÜCUT BAKIMI, TEMİZLİĞİ VE EGZERSİZLERİ

Bakım, köpeğin sağlığını ve iş verimini olduğu kadar, görünümünü ve güzelliğini de etkiler. Bakımı gereğince yapılan köpek, kendini daha ilk bakışta belli eder. Tüylerinin parlaklığı ve düzeninden, hareketlerinin canlılığına, bakışlarındaki dikkat ve zekadan, davranışlarındaki güven ve uyuma değin her şey bunu yansıtır. Hepsinden önemlisi, bakılan köpek sevilen köpek demektir, değer verilen köpek demektir. Bu ise, bir köpeğin yetiştirilmesinde besin kadar önemli bir öğedir.

Tüm köpekleri kendi gruplarında ayrı olarak değerlendirip bakımları hakkında bilgi vereceğiz. Lütfen sahibi olduğunuz / olmak istediğiniz köpek türlerini kategorilerden seçip köpek türünüz hakkında daha geniş ve detaylı bilgiler edinin.

köpek