Kılıç Arısı

Bildiriden de anlayacağınız gibi kılıç arı ayrı bir ırk değil, Anadolu arısının bir alt grubu.

Anadolu arıları ilkel kovanlarda petekleri yapma şekline göre iki farklı gruba ayrılmaktadır. Halk dilinde petekleri kovan boyunca uzun yapan arılara KILIÇ, enine küçük yapanlara ise KALKAN adı verilmektedir. Gelecek kuşaklara da kalıtsal olarak geçen bu özellik melez döllerde de çapraz petek örme şeklinde görülmekte ve bu şekilde petek ören arılara ise KARTAL KANAT denilmektedir. Anadolu arılarının petek örme biçimi ile verim ve davranışları arasında da doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Kılıç arıların tamamının mutlaka saldırgan olmalarına karşılık, kalkan arılar son derece uysaldır. Ayrıca kılıçların verim düzeyi genelde kalkan arılara oranla daha yüksek olduğu iddia edilmektedir.

Anadolu arısının kolaylıkla belirlenen bu özelliği sayesinde korelasyon katsayısı yüksek karakterler bakımından seleksiyon kolaylığı da bulunmaktadır.kılıç Kılıç Arısı

Bir yanıt yazın