Tavşan Avı

Hızı ,zekası ve kurnazlığıyla zor sayılan avlardan olan tavşan avı genelde macera sever avcıların tercihleri arasındadır.
Tavşan yaratılışından sahip olduğu özellikleri çok iyi kullanır,göz yapıları kulaklarının  yetenekleriyle buluştuğunda neredeyse 360 derecelik bir görme yapısına sahip olur,arka ayaklarından kısa yaratılmış olan ön bacakları sayesinde özellikle yokuş yukarı beklenmedik bir hıza kavuşur ve kaçarlar.
Tavşanın  erkeğiyle dişisi arasında göze batar derecede pek fark yoktur,yakından incelendiğinde dişilerin kafa yapılarının erkeğe göre daha küçük olduğu pek fark olmasa da belli olur,ayrıca erkek dişiye nazaran biraz daha dik durur ve kuyruğu biraz daha diktir.Erkek tavşan dişiye göre biraz daha ürkektir insan ve köpek sesine.Yetişkin bir tavşanda ortalama boy 60 ile 70 cm arasında değişir.Ağırlığı ortalama 2.-2,5 kilogram arasında değişkenlik gösterir.Tavşanlarda üreme yılın çok erken zamanlarında başlar ılıman geçen iklim ve şartlarda ise neredeyse hiç kesintiye uğramaz.30 gün arayla yavru yapabilme becerisine sahiptir yavrular kısa zamanda annelerini terk edip kendi başlarına yaşamaya başlarlar,ortalama ömürleri7-8 yıldır .
Tavşan düz bir alanda avlanacaksa iyi bir ferma köpeğe ihtiyaç vardır,bu durumda köpek çalıları bilhassa o dönem ekilmemiş tarım arazilerini iyice araması lazımdır.Havanın sıcak ya da soğuk olmasına göre tavşan yatacağı yeri değiştirir, tavşan avında mevsime bağlı olarak 7-6-5-4 numara saçma kullanılır.
bayagi-tavsan

Domuz Avı – Sürek Avı

Bir çok av yöntemi olan Domuz avının belki de en heycanlısı ve yorucu olanıdır sürek avı. Yaban domuzu sürek avlarında her avda olunduğundan fazla dikkatli olunmalı, mümkün olduğunca aşırı kalabalık olarak yapılan ve çeşitli yörelerden gelen birbirlerine yabancı avcılardan oluşan postalarla avlanmaktan kaçınılmalıdır.
Sürek avında domuzun olması gereken yerler iz sürerek,yatak yerlerini tahmin etmek suretiyle yapılır,kovalama esnasında hayvanın gideceği yerler önceden tespit etmek gerekir.Avın yapıldığı yöreyi bilen avcılar tarafından avcılar yerleştirilir ormanın yapısına göre konumlandırılır.Hayvanı sürmeye gidecek olan kişiler sessizce ormanı rahatsız etmeden yerlerine giderler.Anlaşılan saat ya da haberleşme ile sürek başlatılır köpekler salınır ya da hayvanları sürenler bağırarak çeşitli sesler çıkararak belki silah sıkarak hayvanların avcıların konumlandığı yerlere doğru sürülmesi sağlanır, bu arada eğer köpek varsa köpeklerden fazla uzaklaşılmaz hem hayvanları cesaretlendirmek için hem de domuzların agresif yapılarından dolayı hayvanlara zarar vermesi önlenmek için.
Avcılar süren esnasından yerlerinden ayrılmamalı sessizce ve sadece domuza kurşun atmak üzere beklemelidir orman yapısından dolayı bir çok hayvan türü sürenlerin önüne katılıp gelebilir bu esnada başka bir hayvana kurşun sıkmak bir çok kazaya sebep olabilir. Yapılan atıştan sonra yaban domuzunun yaralı olarak gittiği tesbit edilirse, avın yarasının soğuması için beklenmelidir. Süren bitmeden av yeri terk edilerek yaralı avın ardından gidilmez. Süren sonunda gerekli değerlendirmeler yapılmalı ve yaralı avın ardından öyle gidilmelidir.Köpekle yapılan sürenlerde, geçit yerlerinde bekleyen avcılar, kaçan yaban domuzlarının peşinden gelen köpekleri yakalayıp bağlamaları gerekir. Bu yapılmazsa köpekler, postayı yaran yaban domuzlarının peşinden beyhude yere takip edecekler ve bu hareket ikinci sürenin gecikmesine hatta yapılmamasına sebep olacak, köpekleri arayıp bulmak belki gece yarılarına kadar sürecektir. Sürek avı esnasında avcının köpek seslerine göre, gelen domuzun önünü kesmek için, koşarak yerini değiştirmesi, istenmeyen sonuçlara yol açarak vahim hadiselere sebep olabilir. Bu tip süren avlarında , gerekli emniyet kurallarına uyulmadan kesinlikle tüfek atılamayacağı gibi, yanlara yani diğer avcıların bekledikleri yönlere de tüfek atılmaz. Atılacak tüfek ya hayvanın direkt olarak gelişine ya da geçtikten sonra arkasına doğru atılır.Sürenin bittiğine emin olmadan, gerekli haberleşme çağrısı gelmeden bek yeri asla terk edilmemelidir. Ayrıca yaban domuzları tarafından yaralanabilecek av köpeklerine ilk müdahaleyi yapmak için gerekli olan sağlık malzemeleri ve bunlara ilave olarak strelize edilmiş ameliyat iğnesi, ipliği ve pens mutlaka bulundurulmalıdır.
Sürek avlarında, tehlike yaban domuzundan ziyade diğer avcılardan geleceği için, diğer avcıların görebileceği türden giysiler giymek ve özellikle kırmızı veya oranj ağırlıklı bir şapka takmak şarttır. Eğer mümkün ise sürencilere de fosforlu ve oranj yelekler giydirilmelidir.

domuz