Kovanların Yerden Yüksekliği

Kovanların yerden yükseklikleri konusunda birkaç husus önemlidir bunların en başında nem gelmektedir,kovanlar yerden en az 20 cm yukarıda olmalıdır .Nem faktörünün dışında arıcının kovanla uğraşırken bel yorgunluğu yabani hayvanların özellikle kirpinin kovana ulaşamaması da ölçü olarak kabul edilebilir.

kirpikovan yüksekliği

 

Dadant Kovan

Kovan iç ölçüleri 455mm.*455mm. iç yüksekliği 310mm. gövde et kalınlığı 30mm. olan, 12 çerçeveli, tabanın kuluçkalığa çakılı olmadığı için, yaz veya kış aylarına göre kuluçkalığın 90º derece çevrilerek, kovan giriş deliğine göre çerçevelerin dik veya parelel konuma getirilebilen, yarım kat ballık ile genellikle kışı soğuk ve şiddetli geçen yerlerde kullanılan bir kovandır.


KOVAN

Arı Nasıl Bir Canlıdır

Kendilerine ait  kovan,oyuk gibi bir yuvaya sahip olan arılar:

  • 1) 3000-4000 kadar işçi arı,
  • 2) 100-150 kadar erkek arı,
  • 3) Bir tane ana arı olmak üzere koloni halinde yaşarlar.


Arıların vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.

Başın ön kısmında koklama ve dokunma organı olarak kullanılan bir çift anten yer alır. Başın iki yanında birer petek gözü ve tepesinde üç nokta gözü vardır. Göğüs halkalarına bağlı üç çift bacaktan öndekilerde duyargaları temizleyen arka bacağın ayaklarında çiçek tozu toplamağa yarayan tertibat vardır. Ağız organları, yalayıp emici, bazılarında kemiricidir. İkinci ve üçüncü göğüs halkalarından birer çift kanat çıkar. Ön kanatlar, arka kanatlardan daha büyüktür. Arka kanatların ön kenarlarında bir sıra kıl çengel bulunur. Uçuş esnasında çengeller ön kanatlara bağlanarak kanat çiftleri birlikte hareket ederler. Ana arı ile işçi arıların son karın halkalarında birer zehir iğnesi vardır.

Dişilerde, karın kısmının arka ucunda içeri çekilebilen yumurtlama borusu bulunur. Bununla yumurtalar istenilen yerlere (petek, bitki veya hayvanların içlerine) bırakılır. Testereli arılarda yumurta koyma boruları isminden de anlaşılacağı gibi testere şeklinde dişlidir. Bazı arılarda bu borunun yumurtlamayla ilgisi yoktur. Zehirli iğne şeklini almıştır. Sokmaya ve bağlı olduğu zehir bezinin salgılarını akıtmaya yarar.

Vücudu meydan getiren halkaların yan taraflarında on çift nefes deliği vardır. Gövdenin içindeki hava boruları ve hava kesecikleri bu deliklere bağlıdır. Yemek borusunun genişlemesi ile bir bal midesi meydana gelmiştir. Emilen bal ve çiçek öz suları, kovana döndükten sonra boşaltılır ve peteklerde bal toplanır.

arı
 

Kovanların Birbirine Olan Uzaklıkları

Kovan boşluklarını  arılığınızın genişliğine göre ve kendi hareketlerinizi kısıtlamayacak şekilde yapabilirsiniz.
Birden çok sıra varsa:
Ön bıradaki kovan yüksekliklerinin, arka sırada ki kovanın arılarının, kovan çıkışlarında ve kovana yüklü gelişlerinde zorlamayacak kadar olmalı.
İki sıra arası eğimli arazide farklı, çapraz dizimde farklı, sıkışık düz dizimde farklı olur.
Az zamanda çok koloni bakımı, az arı ile çok bal arzu ediyorsak arıcı ve arının kolay ve pratik çalışacağı arılık düzenlemeliyiz

ne kadar sıklık

En Fazla Kaç Kovana Bakılır

Bakılacak kovan sayısı kişinin hobi amaçlı mı,eşe dosta dağıtmak amaçlı mı yoksa bundan kâr elde etmek amaçlı mı yapıldığına göre değişebilir.Tüm zamanını arıcılığa vermiş bir kişi bilgi ve becerisiyle alakalı yüz kovandan fazlasına da bakabilir.Araştırıp öğrenerek bilgi ve beceriler geliştikçe bakılabilecek koloni sayısı artar,biraz merakla biraz para kazanma hırsıyla kendini geliştirmeden işe başlamak hevesinizin kursağınızda kalmasının yanı sıra maddi olarak da kayıplarınıza neden olabilir.Bu yüzden tavsiyemiz kaynaklardan,tecrübe sahibi kişilerden bolca faydalandıktan sonra bu işe yatkınlığınızı sınamak amacı ile bir kaç kovanla başlayıp sayısını yavaşça artırmanız yönündedir.
tem

Siyah Arı

Siyah arının diğer bir adı da esmer arıdır Dünyanın her tarafında görülmekle birlikte Avrupa ülkelerinde yaygındır Birçok arı ırkı ile melezleme yapılarak verimi yüksek hatlar elde edilmiştir

Yapı olarak iri yapılı arı türleri olarak bilinir Karın altı halkalarında sarı noktalar mevcuttur vücutları uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır Erkek arılardaki kıllar koyu kahverengi olup, nadirde olsa siyah kılda görülebilir.
Siyah arı, dili kısa olduğundan tohumlu bitki nektarından fazla yararlanamadığı için bazı yerlerde tercih edilmezler Daha ziyade fundalık bitki örtüsü bulunan yerlerde çok çalışkan bir arıdır.
Siyah arı, kışa dayanıklı olduğundan kışı sert geçen yerlerde tercih edilmektedir.
Siyah bal arısının oğul vermesi zayıftır Yavru verimleri fazla değildir Gelişmeleri zayıftır Yavru yerlerinde çok miktarda bal tutarlar Açlıktan ölme ihtimali zayıftır Çok tutumlu bir arı türleri sınıfındandır.
Siyah bal arıları üstün bir yaşama gücüne sahiptir Çok sinirli yapıya sahip olmaları saldırgan olduklarının bir göstergesidir Toplu olarak düşmanlarına saldırma eğilimi mevcuttur Kovandan kaçma riskleri vardır Siyah arı yavru hastalıklarına ve bal mumu güvelerine karşı hassas olan arı türleri olarak bilinir.

siyah

Arıcılıkta Kovan Seçimi

Arıcılıkta kovan seçimi bu işte girişilen adımlardan belkide en önemlisidir , arıcılığın verimliliğiyle yakından ilgilidir. Bugün dünya üzerinde ve ülkemizde çok değişik modellerde kovan çeşitleri kullanılmaktadır, fakat en yaygın olanları Langstroth ile Dadant tipi kovanlardır.Yurdumuzda bir çok arıcı Langstroth tipi kovan kullanmakla birlikte, bu kovanlar değişik ölçülerde yapıldığı için Dadant tipine yaklaşan ara modeller çoğunluktadır.Kovan, kapak,örtü tahtası,ballık,kuluçkalık-gövde,dip tahtası olmak üzere 5 parçadan oluşur.

Kovanın tek parça olması önemli bir ayrıntıdır ancak tek parça halinde değilse, parçaların birleşme yerlerinde boşluklar bırakılmamalıdır. Çünkü dip tahtasındaki her boşluk ve çatlak, dışarıdan gelen bakteri, mantar ve böcekler için bir yaşama alanı sağlar bu da hastalıklara ve verimin düşmesine neden olmaktadır.

Gövde ya da diğer ismiyle kuluçkalık arıların esas yaşam alanıdır. Arıların giriş deliği bu bölümdedir. Ana arı genellikle bu bölümde bulunur ve yumurtlama işlemlerini buradaki petek üzerinde yapar. Arılar uygun mevsimde kovan gövdesine sığamadıklarında üst kata çıkarlar. Arı kolonisi kış mevsimini kuluçkalıkta geçirdiği için kovan gövdesinin sağlamlığına ve kış şartlarına dayanıklılığına daha çok özen gösterilmelidir.

Örtü tahtası olarak sağlam bez ya da çuval parçaları da kullanılabilir. Hatta birçok arıcı bunu tavsiye etmektedir. Bez parçasının avantajı kovan örtüsü açılırken ses yaparak arıyı kızdırmaması ve özellikle yazın kovaniçi havalandırmasına yardımcı olmasıdır. Ayrıca kovan içindeki nem ve rutubetin atılmasına da yardımcı olur.

Kapakta havalandırma delikleri muhakkak bulunmalı ve yazın bu delikler açılmalıdır. Yine kovan kapağı yerine iyi oturan ve hava şartlarından kovanı koruyacak şekilde yapılmalıdır. Eğer kovan hazır olarak satın alınacaksa muhakkak arıcılıkla uğraşan firmalardan alınmalıdır.
kovan