Çiçekdışı Bitkisel Balözü

Ekstra-floral nektar

Bitkilerdeki çiçeklerden değil de bitkilerin yaprak, yaprak sapı, çiçek sapı, yaprak sapı dibinden çıkan yaprakçık (stipule) gibi organlarından salgılanan ve arıların bal üretmek için derledikleri tatlı maddeler.

Bumble Bee, Salt Lake Co., Utah. 7/12/04.

Balözü -Nektar

Bitkilerin çiçeklerinde ve çiçek dışındaki değişik kısımlarında bulunan balözü (nektar) salgı bezlerinden salgılanan ve nadiren de bazı böceklerce üretilen, arıların enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bal yapmak üzere kullandıkları şekerli bileşik.

Bumble Bee, Salt Lake Co., Utah. 7/12/04.