Kılıç Arısı

Bildiriden de anlayacağınız gibi kılıç arı ayrı bir ırk değil, Anadolu arısının bir alt grubu.

Anadolu arıları ilkel kovanlarda petekleri yapma şekline göre iki farklı gruba ayrılmaktadır. Halk dilinde petekleri kovan boyunca uzun yapan arılara KILIÇ, enine küçük yapanlara ise KALKAN adı verilmektedir. Gelecek kuşaklara da kalıtsal olarak geçen bu özellik melez döllerde de çapraz petek örme şeklinde görülmekte ve bu şekilde petek ören arılara ise KARTAL KANAT denilmektedir. Anadolu arılarının petek örme biçimi ile verim ve davranışları arasında da doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Kılıç arıların tamamının mutlaka saldırgan olmalarına karşılık, kalkan arılar son derece uysaldır. Ayrıca kılıçların verim düzeyi genelde kalkan arılara oranla daha yüksek olduğu iddia edilmektedir.

Anadolu arısının kolaylıkla belirlenen bu özelliği sayesinde korelasyon katsayısı yüksek karakterler bakımından seleksiyon kolaylığı da bulunmaktadır.kılıç

Anadolu Arısı

Anadolu arısı, basit bir tanımla, Anadolu nun coğrafi, iklim ve bitki özelliklerine binlerce yıl içinde uyum sağlamış, kendi yerli arısı demek.

Anadolu aynı anda 4 iklimi barındıran, çok kısa mesafelerde çok farklı coğrafi ve bitki özellikleri içeren bir yer olduğu için, Anadolu arısı da adapte olduğu yere göre farklı şekil ve davranış özellikleri gösteriyor.

Anadolu arısı genelde esmer renklidir Sakin tabiatlı bir arı türüdür Her türlü iklim koşullarına uyum sağlayan Anadolu arısı çok çalışkan bir arı olarak bilinir Anadolu’nun her tarafında yetiştirilmektedir Diğer arı türleri ile melezleme çalışmaları da yapılmaktadır
Arı çeşitleri bunlarla sınırlı değildir Ancak ülkemizde ve çevresindeki yaygın olan arı çeşitleri olmasından dolayı öncelikle bu arı çeşitlerini inceledik
ana