Apartmanda Köpek Beslemek Yasak Mı ?

Apartmanda Köpek Besleme Hukuku:

Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde köpek beslemesi mümkün değildir.Yönetim planında köpek beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı haldeyse Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etmeme koşulunun oluşması gerekir.Yönetim planında böyle bir yasak yoksa besleyebilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta aslolan yönetim planıdır.
Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.
Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekan veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır.
Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat malıklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir.
Rahatsızlık somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilen bir bilir kişi tarafından tespit edilir.

YÖNETİM PLANI:
Oturduğunuz apartman veya sitenin inşaatı bitirilip yapı kullanma izin belgesi alma aşamında oluşturulan ve yöneticiniz ile bir örneğinin bağlı bulunduğunuz kaymakamlık tapu sicil müdürlüğünde bulunan matbuu bir belgedir.
Apartman yönetim planı ile apartman genel kurul kararlarını karıştırmayınız.

köpek1 Apartmanda Köpek Beslemek Yasak Mı ?

Bir yanıt yazın